uitgeverij hoenderbossche verzen maarten van den elzen uden hoenderbos

Uitgeverij Hoenderbossche Verzen

Hoenderbossche Verzen te Uden, werd in 1994 opgericht door Maarten Van den Elzen (o.a. stadsdichter van Uden) samen met beeldend kunstenaar Genoveef Lukassen. De gedichten van Van den Elzen verschenen in een groot aantal bloemlezingen en verzamelbundels. Ook publiceerde hij in literaire tijdschriften als Schoon Schip, Kruispunt-Summier, Yang, Houten Gong, Maatstaf en Millennium.

Uitgegevens

"Twaalf Gedichten, Twaalf Tekeningen" (1989), "Brokstukken van een Gevallen Engel" (1989), "De Geheimen van een Rivier " (1991; 1992), "Zwaluwen en een Zuiver Hart" (1995; 1997) en "Koepels van Verschoten Goud" (1997), en Rembrandt in een nieuwbouwwijk (1999), waarin naast de dertig gedichten op een originele manier kleurenfoto's zijn bijgesloten; deze bundel verscheen in vier verschillend gekleurde omslagen. Verdere publicaties in diverse (literaire) tijdschriften ( o.a. Yang, Kunst en Wetenschap, Millennium, Maatstaf, Kruispunt,) bibliofiele uitgaven o.a. Vijftien Brabantse Dichters van Deze Eeuw (Brandon Pers Tilburg 1993) en de aflevering Uden samen met beeldend kunstenaar Victor Notermans in de serie "Noord Brabant in Proza, Poëzie en Prent" uitgegeven door het Genootschap voor Kunst en Wetenschap te 's-Hertogenbosch (1994) en het kunsttijdschrift "Teken" dat hij samenstelde in januari 1993 . Gedichten van Maarten van den Elzen werden ook opgenomen in de bloemlezing "Aan iedere spijker een regel", hedendaagse (jonge) dichters, uitgegeven door Uitgeverij Prometheus (Amsterdam 1995). In 1992 werd hem de Kunstprijs van het Academisch Genootschap te Eindhoven toegekend voor zijn gehele oeuvre. Maarten van den Elzen exposeerde zijn fotografie en poëzie in o.m. de Lievekamp Art Gallery te Oss, Hotel Winston Amsterdam, Congrescentrum "Koningshof" te Veldhoven, Academisch Genootschap Eindhoven. Zijn eigen uitgeverij "Hoenderbossche Verzen" publiceerde dichtbundels van o.a. Eddie Besselsen, Anne B. Roorda , Kees Hermis, Tymen Trolsky en Cees van Raak. In 2001 verschijnen 25 gedichten in twee talen, Nederlands en Engels in een vertaling van Willem Groenewegen. Deze literaire vertaler vertaalde eerder gedichten van o.a. Erik Menkveld, Arjen Duinker en voor Poetry International gedichten van Ilja Leonard Pfeiffer en Jules Deelder.

En er komt nog meer...

Tot in de Nederige Madeliefjes

ik heb uw gezicht gezocht tussen altaren die hemelhoog torenden tussen getorste kandelabers en in het gekleurde licht van de glas-in-lood ramen

maar ook tussen de bomen die zo dicht bij elkaar staan dat het daglicht blijft steken in hun schaduw

en natuurlijk tussen bloemen in de arrogantie van gladiolen tot in de nederige madeliefjes

ik heb uw gezicht gezocht tussen de mensen

Maarten van den Elzen